avatar
Куч
0.00
Рейтинг
+9.30

Мақолалар

Н И Я Т

Маънавият
Маданият ва маърифат

Карвон қайтадиган вақт яқинлашди. Макка аҳли уни кутиб олиш учун тайёргарлик кўра бошлади.
Хадича ўша сирли тушидан ташқари моли ва тижорати ҳақида ҳам жиддий бош қотирарди. Карвон яқинлашган сайин одамларнинг тайёргарлиги ҳам тезлашди. Савдогарларни кутиб олиш учун уйларда тадорик бошланди. Нима олиб, нима сотганларини ҳисоб-китоб қилишга,

Глобал таҳдидларнинг хавф солиши

Маънавият
Маданият ва маърифат
 
           
Ахборот асри дея эътироф этилаётган бу даврда инсоният тинчлигига хавф солаётган таҳдидлар ва улардан ҳимояланиш борасида сўз юритилади.
Глобаллашиб бораётган бугунги кунда ахборот технологиялари, айниқса, интернет ёшлар кундалик ҳаётининг ажралмас қисмига айланди. Жаҳон

ЗИНОНИНГ ҲАРОМ ЭКАНЛИГИ

номли блог Alimaydoniy
 
Зино луғатда “фужур”, яъни фожирлик ва жирканч иш маъносида келади. Уламолар зинога турли хил таърифлар берганлар. Уларнинг барчаси кўриб чиқилганда, зинонинг умумий таърифи қуйидагича эканлиги мулоҳаза қилинади: “Ораларида никоҳбўлмаган ҳолда, билиб туриб, эркак ва аёлнинг бир-бирларига жинсий кушилишлари зинодир”.

Ҳизбут-таҳрир ал-исломий:

Маънавият
Маданият ва маърифат
 
 
Ҳизбут-таҳрир ташкилотига 1953 йил Исроилда Тақиюддин Набаҳоний (1909-1979) томонидан асос солинган. Дастлаб, «Ихвонул-муслимин»нинг Иорданиядаги бўлими раҳбарларидан бири сифатида фаолият кўрсатган Набаҳоний унинг раҳбари Саййид Қутб билан ўзаро қараш ва мулоқотларида қарама-қаршиликлар кучайгач, «Ислом

Тинчлик ва осойишталик – фаровонлик омилидир!

Маънавият
Маданият ва маърифат
 
Барчамизга маълумки, мусулмонлар бир-бирлари билан кўришганда “Ассалому алайкум”, яъни “Сизга тинчлик-омонлик тилайман” дея саломлашадилар.  Халқимизнинг энг яхши кўрган ва  кўп такрорлайдиган дуоси “Илоҳо, хонадонларимизни тинч ва осойишта, юртимизни обод қил”,  деган дуодир. Доно

Ислом фидойилари

Маънавият
Маданият ва маърифат
 
 
Мазкур гуруҳга XX асрнинг 40-йилларида 21 ёшли талаба Сайид Наввоб Сафавий томонидан асос солинган. Гуруҳни ташкил қилиш саъй-ҳаракатида бўлган раҳбар Нажаф шаҳрида бўлганида «Мусулмон биродарлар» ташкилотининг ғоялари билан танишган. У мазкур таълимотни Эрон ҳудудида тарқатишни бошлаган ва бу ишда тезлик билан анча кенг

ИСЛОМ ШАРИАТИНИНГ МАҚСАДЛАРИ

Маънавият
Маданият ва маърифат
 
 
Ислом шариатининг жамики мақсадларини умумлаштириб, уни беш қисмга ажратиш мумкин. Улар «мақосидуш-шаръийя», яъни шаръий мақсадлар деб аталади. Динимиздаги тақиқва рухсатларни ўзининг тор ақли билан талқин қилишга уринаётганлар билиб қўйсинки, Ислом динида нимаики ҳалол ёки ҳаром деб белгиланган бўлса, мана нгу бешта

Таблиғчилар:

Маънавият
Маданият ва маърифат
 
 
Таблиғчилар Ислом байроғи остида фаолият кўрсатадиган, аммо ислом дини асосларини бузадиган диний ҳаракат ҳисобланади. Ҳаракатга Муҳаммад Илёс Кандеҳлавий (1885-1944) исмли шахс томонидан 1927 йилда шимолий Ҳиндистоннинг Меват шаҳрида асос солинган.
Муҳаммад Илёс илк таълимини акаси Муҳаммад Яҳёдан олган. Сўнгра Ҳиндистоннинг Саҳ<span class=«2»

Сохта салафийлик:

Маънавият
Маданият ва маърифат
 
 
Исломдаги ахком ва фатволарни хар бир замон такозосига караб эмас, хижрий сананинг дастлабки уч асрига мувофик равишда хаётга татбик этишни таргиб хилувчи окимдир. Бу охим араб ва мусулмон мамлакатларида таркалган булиб, Урта Осиёга хам кириб келмокда. Бу оким тарафдорлари ислом динининг хар бир замон ва хар бир маконга мослаша

Тиннлик улуғ неъмат

Маънавият
Маданият ва маърифат
                                    
Биз тинчликсевар халқмиз. Уйимиз, маҳалламиз, юртимиз тинч бўлса, хотиржам меҳнат қилиб, ҳар қандай ютуқ ва маррага эришамиз. Одамнинг онги, тафаккури тоза, маънавияти юксак бўлса ҳеч қандай ташқи ғаразли кучлар унга

Ҳаёда ҳикмат кўп

Маънавият
Маданият ва маърифат
 
 
Оилада яна бир муҳим ҳолат борки, бу эр – хотиннинг ҳаёли бўлишларидир. Оиладан ҳаё кетар экан, унга дарз тушади, ундан бахт юз ўгиради, завол етади. Ҳаё энг аввало эр – хотиннинг авратларини асрашдан бошланади.
Аврат – эркак ва аёлларнинг баданидаги ўзгалар назари тушиши мумкин бўлмаган уят жойлардир. Эркакларда

Эътиқод тўғрисида тушунча

Маънавият
Маданият ва маърифат
 
 
Соғлом эътиқод тушунчасининг моҳияти, тўғри ақидани ботилидан ажратиб олиш йўллари ва бугунги кунда интернет оламига ўрнашиб олиб, нафацат муайян шахсларни, балки бутун бир юртни тўғри йўлдан адаштиришга уринаётган кимсаларнинг қилмишлари очиб берилади.
 
“Эътиқод” арабча сўз бўлиб, қаттиқишонч, Аллоҳтаолога

Cаломатлик – туман бойлик

Маънавият
Маданият ва маърифат
 
Принтер учун
 
 
Аллоҳ таоло инсонни гўзал суратда, тана аъзоларини мутаносиб ва кўркам қилиб яратган ҳамда унинг Ер юзида фаровон ва қийинчиликсиз яшаши учун жуда кўп неъмат ва қулайликларни ато

Бобия

Маънавият
Маданият ва маърифат
 
 
XIX аернинг 40-50-йилларида Эронда шиалик ичида вужудга келган диний ок, им. Бу охим асосчиси — Мирзо Али Мухаммад Шерозий (ваф. 1265/1849 й.) Боб лакдби билан танилган. У отаси Саййид Ризо Баззоз Шерозийнинг вафотидан сунг амакиси Хож Саййид Али хулида тарбия топди. У ун етти ёшга кирганда отасининг касби — тижоратни танлаб, шу

Етимларга ғамхўр бўлинг!

Маънавият
Маданият ва маърифат
 
Динимизда етимлар бошини силаш, уларга ғамхўрлик қилиш ниҳоятда ажри улуғ, савобли амаллардан саналади. Араб тилида “етим” деб отаси вафот этган, онаси билан қолган, балоғат ёшига етмаган болага айтилади.
Бунда у баъзи имтиёзларга эга бўлади ва уни тарбиясида унга ғамхўрлик қиладиган киши ундан содир бўладиган хатолар хусусида

Оишаи Сиддиқа (р.а.) комиллик соҳибаси

Маънавият
Маданият ва маърифат
 
 Оиша онамиз розияллоҳу анҳонинг барча сифатлари ҳам камолот сифатларига дахлдор эканлигига шубҳа бўлиши мумкин эмас. У кишининг буюк  ҳаётини диққат билан ўрганган уламолар Оиша онамиз розияллоҳу анҳода бошқаларда бўлмаган қирқта комиллик сифатлари бор эканини таъкидлашади.
Оиша онамиз (р.а)нинг камолот сифатлари ҳақида сўз

Огахония:

Маънавият
Маданият ва маърифат
 
Огахон исми аслида исмоилийлар одимидаги низорийлар фирдаси радбарининг унвони. Ушбу хонадоннинг бобоси Кум шадрининг Кудак адлидан булмиш Сайид Абулдасанхон эди. Бу зот Исмоилиянинг сайидларидан дисобланарди. Зандия давлатининг бошланишидан Огомудаммад Крчор замонигача Кирмон вилоятида доким булиб, узини Исмоил ибн Жаъфари Содиднинг

Ваҳҳобийлик:

Маънавият
Маданият ва маърифат
 
Ваҳҳобийлик — XVIII аср урталарида Арабистон ярим оролининг марказий дисми дисобланмиш Нажд вилоятида ислом динининг суннийлик йуналишидаги данбалия маздаби таълимоти асосида пайдо булган. Унинг асосчиси Мудаммад ибн Абдулваддоб дисобланади. У1703 йилда тугилиб, 1791 йилда вафот этган. Мухдммад ибн Абдулваддоб дози оиласида тарбия топган.
<span class=«2»

Дини илохий:

Маънавият
Маданият ва маърифат
 
Бу «дин»нинг асосчиси Акбар Жалолиддин Мудаммад (1542.14.10, Амаркот -1605, Агра ядинидаги Сикандра дишлоги) — Х, индистондаги бобурийлар салтанати дукмдори (1556 йилдан). Бобурнинг набираси, Хумоюннинг угли, 13 ёшида тахТга утирган (1556 йил 15 февраль). Дастлаб вазири туркман Байрамхон оталид ёрдамида тахтни бошдарган, сунгра

Шайхия:

Маънавият
Маданият ва маърифат
 
Бу оким XIX асрда Эронда шиаликдан ажралиб чиккан оким булиб, асосчиси шайх Ахмад ибн Зайниддин Ахдоий (1753- 1826 й.)дир. Шайхия окими мафкураси шиаликдаги ахборийлардан фарк, цилган: шайхия оцими ривоятлар сонининг купайиб кетганлиги ва улар танкдц цилинмаслигига царши чик, к, анлар.
Шайхийларнинг эътикддига кура, 12 имом илохцй ироданинг